« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni180.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
21.01.2016, 09:33:33 systém Dražba byla ukončena
21.01.2016, 09:33:33 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 100913001 s nejvyšším podáním 180.000,- Kč
21.01.2016, 09:31:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.01.2016, 09:28:16 100913001 Učiněno podání: 180.000,- Kč
21.01.2016, 09:28:05 100913002 Učiněno podání: 175.000,- Kč
21.01.2016, 09:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
21.01.2016, 09:20:06 100913001 Učiněno podání: 170.000,- Kč
21.01.2016, 09:19:25 100913002 Učiněno podání: 160.000,- Kč
21.01.2016, 09:16:15 100913001 Učiněno podání: 150.000,- Kč
21.01.2016, 09:15:05 100913002 Učiněno podání: 140.000,- Kč
21.01.2016, 09:12:04 100913001 Učiněno podání: 135.000,- Kč
21.01.2016, 09:11:04 100913002 Učiněno podání: 130.000,- Kč
21.01.2016, 09:09:56 100913001 Učiněno podání: 125.000,- Kč
21.01.2016, 09:09:30 100913002 Učiněno podání: 120.000,- Kč
21.01.2016, 09:08:42 100913001 Učiněno podání: 115.000,- Kč
21.01.2016, 09:07:16 100913002 Učiněno podání: 110.000,- Kč
21.01.2016, 09:06:06 100913001 Učiněno podání: 105.000,- Kč
21.01.2016, 09:04:54 100913002 Učiněno podání: 100.000,- Kč
21.01.2016, 09:03:35 100913001 Učiněno podání: 96.000,- Kč
21.01.2016, 09:03:05 100913002 Učiněno podání: 95.000,- Kč
21.01.2016, 09:00:15 100913001 Učiněno podání: 94.000,- Kč
21.01.2016, 09:00:07 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
100913001, 100913002
21.01.2016, 09:00:07 systém Dražba byla zahájena
21.01.2016, 08:58:03 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
21.01.2016, 08:58:03 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
21.01.2016, 08:58:03 systém Další věcná břemena a nájemní smlouvy neuvedené v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna