« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni280.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
15.10.2019, 09:49:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
15.10.2019, 09:49:33 systém Uděluji příklep dražiteli 19708001 [Jana Van der Bent (nar. 24.12.1952)] za nejvyšší podání 280.000,- Kč
15.10.2019, 09:49:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
15.10.2019, 09:43:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
15.10.2019, 09:41:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
15.10.2019, 09:38:28 19708001 Učiněno podání: 280.000,- Kč
15.10.2019, 09:37:25 19708002 Učiněno podání: 275.000,- Kč
15.10.2019, 09:36:00 19708001 Učiněno podání: 270.000,- Kč
15.10.2019, 09:35:01 19708002 Učiněno podání: 265.000,- Kč
15.10.2019, 09:34:35 19708001 Učiněno podání: 260.000,- Kč
15.10.2019, 09:32:26 19708002 Učiněno podání: 255.000,- Kč
15.10.2019, 09:29:41 19708001 Učiněno podání: 250.000,- Kč
15.10.2019, 09:28:38 19708002 Učiněno podání: 245.000,- Kč
15.10.2019, 09:27:28 19708001 Učiněno podání: 240.000,- Kč
15.10.2019, 09:26:24 19708002 Učiněno podání: 235.000,- Kč
15.10.2019, 09:25:12 19708001 Učiněno podání: 230.000,- Kč
15.10.2019, 09:24:39 19708002 Učiněno podání: 225.000,- Kč
15.10.2019, 09:01:09 19708001 Učiněno podání: 220.000,- Kč
15.10.2019, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
19708001, 19708002
15.10.2019, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) GE Money Auto, PZ: JUDr. Miroslav Nypl, pro pohledávku ve výši 46.442,- Kč, přihlášená dne 7.4.2014, č.l. 58
15.10.2019, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
15.10.2019, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno