« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni15.187,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
16.02.2016, 09:36:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 60 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
16.02.2016, 09:36:03 systém Uděluji příklep dražiteli 2908001 [PAVOL KALOD (nar. 16.12.79)] za nejvyšší podání 15.187,- Kč
16.02.2016, 09:35:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
16.02.2016, 09:30:05 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
16.02.2016, 09:28:04 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
16.02.2016, 09:09:29 2908001 Učiněno podání: 15.187,- Kč
16.02.2016, 09:00:05 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
2908001
16.02.2016, 09:00:05 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1/ Telefonica Czech republik, PZ JUDr. Jana Kubištová, pohledávka ve výši 7987,-Kč + příslušenství, přihlášená dne 23.8.2013, č.l. 60

2/ Bohemia Faktoring, s.r.o., Mgr. et Mgr. Jana Sekyrová , pohledávka ve výši 10.627,-Kč + příslušenství, přihlášená dne 18.9.2013, č.l. 62 spisu

3/ Českomoravská stavební spořitelna, a.s.,, PZ: Mgr. PETER OLEJÁR, přihlášená pohledávka ve výši 476.383,-Kč + příslušenství, přihlášená dne 8.2.2016, č.l. 92 spisu
16.02.2016, 09:00:05 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
16.02.2016, 09:00:05 systém Dražební jednání bylo zahájeno