« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni35.334,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
24.08.2021, 10:45:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
24.08.2021, 10:45:33 systém Uděluji příklep dražiteli 82705002 [Jan Trávníček (nar. 29.12.1985)] za nejvyšší podání 35.334,- Kč
24.08.2021, 10:45:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
24.08.2021, 10:39:33 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
24.08.2021, 10:37:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 10:34:25 82705002 Učiněno podání: 35.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:34:13 82705001 Učiněno podání: 35.334,- Kč
24.08.2021, 10:32:32 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 10:29:14 82705002 Učiněno podání: 34.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:28:18 82705001 Učiněno podání: 34.334,- Kč
24.08.2021, 10:27:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 10:23:53 82705002 Učiněno podání: 33.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:22:50 82705001 Učiněno podání: 33.334,- Kč
24.08.2021, 10:21:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 10:18:29 82705002 Učiněno podání: 32.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:17:45 82705001 Učiněno podání: 32.334,- Kč
24.08.2021, 10:15:04 82705002 Učiněno podání: 31.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:13:58 82705001 Učiněno podání: 31.334,- Kč
24.08.2021, 10:10:39 82705002 Učiněno podání: 30.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:09:37 82705001 Učiněno podání: 30.334,- Kč
24.08.2021, 10:08:33 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 10:05:21 82705002 Učiněno podání: 29.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:03:42 82705001 Učiněno podání: 29.334,- Kč
24.08.2021, 10:02:58 82705002 Učiněno podání: 28.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:02:25 82705001 Učiněno podání: 28.334,- Kč
24.08.2021, 10:01:21 82705002 Učiněno podání: 27.334,- Kč SV
24.08.2021, 10:00:53 82705001 Učiněno podání: 27.334,- Kč
24.08.2021, 09:59:56 82705002 Učiněno podání: 26.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:59:21 82705001 Učiněno podání: 26.334,- Kč
24.08.2021, 09:58:24 82705002 Učiněno podání: 25.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:57:37 82705001 Učiněno podání: 25.334,- Kč
24.08.2021, 09:57:10 82705002 Učiněno podání: 24.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:56:16 82705001 Učiněno podání: 24.334,- Kč
24.08.2021, 09:54:48 82705002 Učiněno podání: 23.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:53:37 82705001 Učiněno podání: 23.334,- Kč
24.08.2021, 09:53:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
24.08.2021, 09:49:55 82705002 Učiněno podání: 22.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:48:19 82705001 Učiněno podání: 22.334,- Kč
24.08.2021, 09:47:10 82705002 Učiněno podání: 21.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:45:54 82705001 Učiněno podání: 21.334,- Kč
24.08.2021, 09:44:40 82705002 Učiněno podání: 20.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:43:59 82705001 Učiněno podání: 20.334,- Kč
24.08.2021, 09:41:07 82705002 Učiněno podání: 19.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:40:07 82705001 Učiněno podání: 19.334,- Kč
24.08.2021, 09:37:35 82705002 Učiněno podání: 18.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:36:41 82705001 Učiněno podání: 18.334,- Kč
24.08.2021, 09:35:01 82705002 Učiněno podání: 17.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:33:55 82705001 Učiněno podání: 17.334,- Kč
24.08.2021, 09:30:44 82705002 Učiněno podání: 16.334,- Kč SV
24.08.2021, 09:28:39 82705001 Učiněno podání: 16.334,- Kč
24.08.2021, 09:27:30 82705002 Učiněno podání: 15.334,- Kč
24.08.2021, 09:25:24 82705001 Učiněno podání: 14.334,- Kč
24.08.2021, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
82705001, 82705002
24.08.2021, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
24.08.2021, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
24.08.2021, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno