« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni147.925,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
11.01.2022, 09:36:02 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
11.01.2022, 09:36:02 systém Uděluji příklep dražiteli 173312001 [Pavel Pokorný (nar. 24.11.1960)] za nejvyšší podání 147.925,- Kč
11.01.2022, 09:35:32 systém Vypršel čas pro podání námitek
11.01.2022, 09:30:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
11.01.2022, 09:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
11.01.2022, 09:07:57 173312001 Učiněno podání: 147.925,- Kč
11.01.2022, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
173312001
11.01.2022, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
OSSZ Mladá Boleslav přihlásila svou pohledávku ve výši 44.246,- Kč dne 11.5.2021 na čl. 138.

Společnost Intrum Czech přihlásila svou pohledávku ve výši 1.002.359,44 Kč dne 7.6.2021 na čl. 141.

Československá obchodní banka, a.s. přihlásila svou pohledávku ve výši 133.222,04 Kč ze dne 16.6.2021 na čl. 148.

Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, přihlásil svou pohledávku ve výši 5.388,- Kč dne 16.6.2021 na čl. 147.

Česká kancelář pojistitelů přihlásila svou pohledávku ve výši7.008,- Kč dne 21.6.2021 na čl. 154.
11.01.2022, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
11.01.2022, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno