« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni375.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
31.05.2022, 09:32:03 systém Dražba byla ukončena
31.05.2022, 09:32:03 systém Bezprostředně po ukončení dražby bude udělen příklep dražiteli 113219001 s nejvyšším podáním 375.000,- Kč
31.05.2022, 09:30:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
31.05.2022, 09:26:46 113219001 Učiněno podání: 375.000,- Kč SV
31.05.2022, 09:26:26 113219003 Učiněno podání: 375.000,- Kč
31.05.2022, 09:23:03 113219001 Učiněno podání: 370.000,- Kč SV
31.05.2022, 09:22:37 113219005 Učiněno podání: 370.000,- Kč
31.05.2022, 09:20:56 113219001 Učiněno podání: 365.000,- Kč SV
31.05.2022, 09:20:45 113219005 Učiněno podání: 365.000,- Kč
31.05.2022, 09:18:46 113219001 Učiněno podání: 360.000,- Kč SV
31.05.2022, 09:18:18 113219005 Učiněno podání: 360.000,- Kč
31.05.2022, 09:16:33 113219001 Učiněno podání: 355.000,- Kč SV
31.05.2022, 09:15:38 113219003 Učiněno podání: 355.000,- Kč
31.05.2022, 09:00:15 113219001 Učiněno podání: 350.000,- Kč
31.05.2022, 09:00:03 systém K dražbě se přihlásili a jistotu uhradili:
113219001, 113219002, 113219003, 113219005
31.05.2022, 09:00:03 systém Dražba byla zahájena
31.05.2022, 08:58:02 systém Žaloba na vyloučení předmětu dražby z exekuce: NEBYLA podána
31.05.2022, 08:58:02 systém Předkupní právo na předmět dražby NEBYLO prokázáno.
Usnesení:
31.05.2022, 08:58:02 systém Další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce:
žádná nebyla zjištěna