« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni375.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
03.05.2016, 09:35:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 60 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
03.05.2016, 09:35:32 systém Uděluji příklep dražiteli 30405001 [CATTLE MARKET s.r.o. (IČ: 27642348 )] za nejvyšší podání 375.000,- Kč
03.05.2016, 09:35:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
03.05.2016, 09:30:03 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
03.05.2016, 09:28:02 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
03.05.2016, 09:03:03 30405001 Učiněno podání: 375.000,- Kč
03.05.2016, 09:00:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
30405001
03.05.2016, 09:00:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1/ Slavia Pojišťovna, a.s., PZ. Mgr. Jan Ševčík, pohledávka ve výši 850Kč + přísl., přihlášená dne 26.11.2015, č.l. 196 spisu

2/ Koperativa, PZ: JUDr. Gallat, pohledávka ve výši 34.208,50Kč, přihlášená dne 29.10.2013 a 21.8.2012, č.l. 169+115 spisu

3/ O2 Czechm OZ: Mgr. P. Olejár, pohledávka ve výši 4716,-kč, přihlášená dne 23.10.2013, č.l. 168 spisu

4/ GREMIS, s.r.o., pohledávka ve výši 183502,-Kč, č.l. 164 spisu

5/ OSSZ Žďár nad Sázavou, pohledávka ve výši 84615,-kč, přihlášená dne 28.8.2012, č.l. 158 spisu

6/ Finanční úřad Velké Meziříčí, pohledávka ve výši 2264833,-Kč, přihlášená dne 3.10.2013 a 7.4.2011, č.l. 154+ 61 spisu

7/ T-MOBILE CZ, a.s., pohledávka ve výši5802 + přísl., č.l. 142 spisu

8/ Finanční úřad v Jihlavě, č.l. 136

9/ Město Velké Meziříčí, pohledávka ve výši14981Kč, přihlášená dne 29.8.2012 a 7.4.2011, č.l. 135 + 66 spisu

10/ Český inkasní kapitál, PZ: JUDr. Roman Majer, pohledávka ve výši 257 417Kč, č.l. 122 spisu

11/ OSSZ Žďár nad Sázavou, pohledávka ve výši 372695,-Kč, č.l. 123 spisu

12/ Finanční úřad Žďár nad Sázavou, pohledávka ve výši 15553,-Kč, č.l. 121 spisu

13/ Pojišťovana České spořitelny, a.s., PZ: JUDr. P. Gallat, pohledávka ve výši 9531,-Kč, č.l. 118 spisu

14/VZP ČR, pohledávka ve výši 133541,-Kč, přihlášená dne 10.8.2012 a 21.4.2011, č.l. 110 +71 spisu

15/ KOOPERATIVA, PZ: JUDr. Marcinka, pohledávka ve výši 1217Kč, přihlášená dne 2.5.2011, č.l. 84 spisu
03.05.2016, 09:00:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
03.05.2016, 09:00:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno