« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni93.750,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
12.11.2015, 09:35:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 60 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
12.11.2015, 09:35:33 systém Uděluji příklep dražiteli 282508001 [Dušan Divíšek (nar. 29.09.71)] za nejvyšší podání 93.750,- Kč
12.11.2015, 09:35:04 systém Vypršel čas pro podání námitek
12.11.2015, 09:30:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
12.11.2015, 09:28:04 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
12.11.2015, 09:01:55 282508001 Učiněno podání: 93.750,- Kč
12.11.2015, 09:00:05 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
282508001
12.11.2015, 09:00:05 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1/ Justrinion Management s.r.o., PZ., JUDr. Goláň, pohledávka ve výši 25.624,54Kč + přísl., přihlášená dne 23.9.2014, č.l. spisu 93

2/ Česká spořitelna, a.s., pohledávka ve výši 659.621,53Kč + přísl., přihlášená dne 11.9.2014, č.l. 84 spisu

3/ ZANA INV., PZ JUDr. Zbyněk Dvořák, pohledávka ve výši 480,-Kč, + přísluš., přihlášená dne 1.9.2014, č.l. 76 spisu

4/ Exekutorský úřad Klatovy, soudní exkeutor JUDr. Dalimil Mika, pohledávka ve výši 7.865,-Kč, přihlášená dne 22.8.2014, č.l. 72 spisu

5/ Exekutorský úřad Svitavy, soudní exekutor JUDr. Igor Olma, pohledávka ve výši 7.865,-Kč, přihlášená dne 13.8.2014, č.l. 68 spisu
12.11.2015, 09:00:05 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
12.11.2015, 09:00:05 systém Dražební jednání bylo zahájeno