« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni112.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
18.10.2016, 09:45:32 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 30 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
18.10.2016, 09:45:32 systém Uděluji příklep dražiteli 46704003 [Lukáš Svoboda (nar. 07.05.1981)] za nejvyšší podání 112.000,- Kč
18.10.2016, 09:45:03 systém Vypršel čas pro podání námitek
18.10.2016, 09:40:02 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
18.10.2016, 09:38:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
18.10.2016, 09:34:57 46704003 Učiněno podání: 112.000,- Kč
18.10.2016, 09:33:36 46704001 Učiněno podání: 111.000,- Kč
18.10.2016, 09:31:36 46704002 Učiněno podání: 109.000,- Kč
18.10.2016, 09:30:25 46704001 Učiněno podání: 108.000,- Kč
18.10.2016, 09:28:20 46704002 Učiněno podání: 106.000,- Kč
18.10.2016, 09:27:23 46704001 Učiněno podání: 105.000,- Kč
18.10.2016, 09:27:00 46704002 Učiněno podání: 103.000,- Kč
18.10.2016, 09:25:54 46704003 Učiněno podání: 102.000,- Kč
18.10.2016, 09:23:42 46704002 Učiněno podání: 101.000,- Kč
18.10.2016, 09:22:45 46704001 Učiněno podání: 100.000,- Kč
18.10.2016, 09:22:43 46704003 Učiněno podání: 96.000,- Kč
18.10.2016, 09:21:26 46704002 Učiněno podání: 95.000,- Kč
18.10.2016, 09:20:12 46704003 Učiněno podání: 90.000,- Kč
18.10.2016, 09:19:58 46704002 Učiněno podání: 88.000,- Kč
18.10.2016, 09:18:43 46704001 Učiněno podání: 85.000,- Kč
18.10.2016, 09:14:41 46704002 Učiněno podání: 83.000,- Kč
18.10.2016, 09:14:16 46704001 Učiněno podání: 82.000,- Kč
18.10.2016, 09:09:13 46704002 Učiněno podání: 81.000,- Kč
18.10.2016, 09:01:30 46704001 Učiněno podání: 80.000,- Kč
18.10.2016, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
46704001, 46704002, 46704003
18.10.2016, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1) Exekutoský úřad Brno-venkov, Mgr. Jaroslava Schafferová, pro pohledávku ve výši 8.288,50 Kč, doručeno dne 8.8.2016, č.l. 198
2) Město Tišnov, pro pohledávku ve výši 7.000,- Kč, doručeno dne 18.8.2016, č.l. 201
3) Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Ing. josef Cingroš, pro pohledávku ve výši 8.288,50 Kč, doručeno dne 22.8.2016, č.l. 202
4) Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, pro pohledávku ve výši 7.179,67 Kč, doručeno dne 1.9.2016, č.l. 203
5) Celní úřad pro Jihomoravský kraj, pro pohledávku ve výši 2.500,- Kč, doručeno dne 7.9.2016, č.l. 205
6) E.ON Distribuce, a.s., pro pohledávku ve výši 45.014,- Kč, doručeno dne 21.9.2016, č.l. 206
7) Všeobecná zdravotní pojišťovna, pro pohledávku ve výši 186.347,- Kč, doručeno dne 29.9.2016, č.l. 207
18.10.2016, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
18.10.2016, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno