« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni- - -

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
15.12.2015, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě nikdo nepřihlásil a vyhlašuje se usnesení - dražební jednání se končí.
15.12.2015, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
žádný dražitel
15.12.2015, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1/ EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO – VENKOV, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, pohledávka ve výši 7.986,- Kč, přihlášená dne 26.4.2013, č.l. 46 spisu

2/ Bohemia Faktoring, s.r.o., PZ: Mgr. Sekyrová, advokátka - pohledávka ve výši 1.931,-Kč + přísl., přihlášená dne 11.6.2013,č.l. 53 spisu

3/ Barlog Capital a.s, pohledávka ve výši 7.942,-Kč, přihlášená dne 28.8.2013, č.l. 64

4/ Český inkasní kapitál, a.s., PZ JUDr. Roman Majer, pohledávka ve výši 18.677Kč + přísl., přihlášená dne 2.9.2013, č.l. 68

5/ PROFI CREDIT, pohledávka ve výši 19.199Kč, přihlášená dne 11.9.2013, č.l. 76
15.12.2015, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
15.12.2015, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno