« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni101.000,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
09.11.2015, 16:21:03 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 60 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
09.11.2015, 16:21:03 systém Uděluji příklep dražiteli 122015001 [Pavel Martínek (nar. 30.09.79)] za nejvyšší podání 101.000,- Kč
09.11.2015, 16:20:33 systém Vypršel čas pro podání námitek
09.11.2015, 16:15:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
09.11.2015, 16:13:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
09.11.2015, 15:35:39 122015001 Učiněno podání: 101.000,- Kč
09.11.2015, 15:35:03 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
122015001
09.11.2015, 15:35:03 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
žádné pohledávky
09.11.2015, 15:35:03 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby BYLO prokázáno pro dražitele:
122015001
Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
09.11.2015, 15:35:03 systém Dražební jednání bylo zahájeno