« zpět k detailu dražby

Podání

Nejvyšší podáni46.933,- Kč

Aktuální stav dražby

dražba již proběhla a byla ukončena

Průběh dražby

datum a čas provedl   provedená akce  
14.01.2016, 09:35:33 systém K doplacení nejvyššího podání se stanovuje lhůta 60 dní od právní moci usnesení o udělení příklepu.
O nabytí právní moci bude dražitel písemně vyrozuměn.
14.01.2016, 09:35:33 systém Uděluji příklep dražiteli 256906001 [Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona s.r (IČ: 26235005 )] za nejvyšší podání 46.933,- Kč
14.01.2016, 09:35:04 systém Vypršel čas pro podání námitek
14.01.2016, 09:30:04 systém Máte-li námitku proti udělení příklepu, můžete ji nyní podat.
14.01.2016, 09:28:03 systém Nebude-li učiněno vyšší podání, bude dražba za 2 minuty ukončena
14.01.2016, 09:02:19 256906001 Učiněno podání: 46.933,- Kč
14.01.2016, 09:00:04 systém Soudní exekutor konstatuje, že se k dražbě přihlásili a jistotu uhradili:
256906001
14.01.2016, 09:00:04 systém Do prvního dražebního jednání byly přihlášeny tyto pohledávky
1/ ZUQ Czech, PZ: Mgr. L. Veselý, pohledávka ve výši 53.776,-Kč + příslušenství, přihlášená dne 17.9.2015, založená na č.l. 65

2/ Soudní exekutor JUDr. O. Hanák, pohledávka ve výši 7.865,-Kč, přihlášená dne 20.10.2015, založená na č.l. 75

3/ CREDITFIELD, PZ: JUDr. M. Jelínek, 60007,-Kč + příslušenství, přihlášená dne 23.10.2015, č.l. 82 spisu

4/ Provident Financial s.r.o., PZ: JUDr. M. Zábrž, pohledávka ve výši 44.421,-Kč, přihlášená dne 29.10.2015, založená na č.l. 83

5/ Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, pohledávka ve výši 2.722,-Kč, přihlášená dne 16.11.2015, založená na č.l. 88
14.01.2016, 09:00:04 systém Vyhlášeno usnesení: Předkupní právo u předmětu dražby NEBYLO prokázáno
14.01.2016, 09:00:04 systém Dražební jednání bylo zahájeno